Yamborghini-High

“She make no mistakes, make no complaints”

“I love how she think she graduated with that brain” 

“She got to” 

“Yamborghini-High….” 

Yamborghini High

Continue reading “Yamborghini-High”

Advertisements